Censos de poboaciónRexistro histórico do arquivo parroquial, 1624-1860.

Rexistro histórico de nacementos, defuncións e casamentos na parroquia de San Paio de Carreira dende o ano 1624 ata o ano 1860. A partires do ano 1624 comézase a rexistrar por parte da Igrexa ós bautizados, casamentos e finados do termo parroquial, feito que fai que cheguen ata día de hoxe os datos aquí mostrados. Os últimos cen anos inda están sen arquivar, motivo polo cal non estan rexistrados nesta táboa. En cor vermello están os anos de maior mortandade.

Descargar arquivo en formato .pdf
   Nacementos, defuncións, e casamentos en Carreira.
   Descargar o arquivo correspondente (PDF - 184 Kb).Evolución da poboación.

Nesta táboa podemos ver a evolución da poboación da parroquia en distintos anos dos últimos séculos, cun comentario respectivo ó seu carón. Nela hai que ter en conta que durante o Antigo Réxime só estaban anotados como veciños os cabezas de familia, polo que para obter o número de habitantes de feito habería que multiplicar este valor por unha media duns 4,3 membros.


Ano Habitantes Observacións
1580 109 Padrón dos Veciños (Ginés Galindo)
1607 100 Veciños (Jerónimo del Hoyo)
1753 266 Veciños (Catastro de Ensenada)
1833 1421 Concello Constitucional de Carreira
1886 2080 Datos dunha inspección escolar
1931 3631 Censo da Segunda República
1940 4247 Época de posguerra
1950 4253 Auxe económico da parroquia
1959 4341 Antes da segregación de Aguiño
1974 2611 Segregación de Castiñeiras
2000 2374 Censo do ano 2000
2006 2202 Censo do ano 2005


Pirámide de idades, ano 2000.

Pirámide de idades da poboación do termo parroquial de San Paio de Carreira, actualizada con data de 22 de marzo do ano 2000. Nela están rexistrados tódolos habitantes da parroquia por idade e porcentaxe.


Homes Mulleres
Idades % % Total %
+ de 99 0 0,00 2 0,08 2 0,08
95 a 99 0 0,00 1 0,04 1 0,04
90 a 94 2 0,08 12 0,51 14 0,59
85 a 89 17 0,72 25 1,05 42 1,77
80 a 84 26 1,10 35 1,47 61 2,57
75 a 79 27 1,14 61 2,57 88 3,71
70 a 74 37 1,56 51 2,15 88 3,71
65 a 69 75 3,16 69 2,91 144 6,07
60 a 64 63 2,65 61 2,57 124 5,22
55 a 59 75 3,16 70 2,95 145 6,11
50 a 54 78 3,29 77 3,24 155 6,53
45 a 49 54 2,27 75 3,16 129 5,43
40 a 44 89 3,75 79 3,33 168 7,08
35 a 39 71 2,99 66 2,78 137 5,77
30 a 34 94 3,96 94 3,96 188 7,92
25 a 29 111 4,68 79 3,33 190 8,00
20 a 24 101 4,25 104 4,38 205 8,64
15 a 19 78 3,29 90 3,79 168 7,08
10 a 14 64 2,70 68 2,86 132 5,56
5 a 9 60 2,53 44 1,85 104 4,38
0 a 4 50 2,11 39 1,64 89 3,75
Totais 1172 49,37 1202 50,63 2374 100,00